Klager skal først sendes til parkeringsselskabet


Inden du kan klage til Parkeringsklagenævnet for et kontrolgebyr, skal du først have klaget til parkerings- selskabet. Hvis du ikke har fået medhold i din klage fra parkeringsselskabet eller ikke har modtaget svar inden for 3 måneder kan du indsende sagen til Parkeringsklagenævnet. Kun føreren eller ejer af køretøjet har mulighed for at klage. Parkeringsklagenævnet beskæftiger sig ikke med gebyrer for parkeringsafgifter. Jeg bekræfter, at klagen er leveret til parkeringsselskabet, og at jeg ikke har modtaget svar på min klage inden for 3 måneder, fra klagen blev afleveret eller at parkeringsselskabet har fastholdt kontrolgebyret.